MIHAIL DOHOT: ARTICOLE ANALITICE

15/02/2009

SCURTĂ INCURSIUNE ÎN LUMEA MUZICII

Filed under: Articole — mihaildohot @ 17:30

„E o mare diferenţă între cântăreţi şi muzicieni, aceştia doar cântă, ceilalţi însă şi înţeleg al muzicii cuprins. Căci acela ce face un lucru pe care nu-l ştie se numeşte animal.”

(Guido d’Arezzo (995-1050) în „Regulae rhytmicae”)

Recent s-au încheiat preselecţiile, pentru reprezentanţilor ţări noastre, la concursul internaţional de muzică uşoară „Eurovision-2006″. În jurul acestui eveniment monden, după cum era de aşteptat, s-au împletit o mulţime de intrigi şi s-au iscat mai multe neînţelegeri ce au degenerat într-un sfîrşit într-un aşa zis „scandal”. Toate acestea, desigur, doar pentru a atrage cît mai mulţi adepţi şi de a aduna un profit din ce în ce mai mare de pe urma difuzării noilor „inovaţii” în domeniul artei interpretative. Vom încerca în acest articol să descoperim şi alte efecte ale muzicii atît pozitive cît şi negative. (more…)

DESPRE ORIENTAREA POLITICĂ A BISERICII

Filed under: Articole — mihaildohot @ 17:27

În presa de opinie din ţara noastră de-a lungul ultimilor zece-cincisprezece ani s-au strecurat comentarii prin care s-a încercat de nenumărate ori să i se impună populaţiei politizarea Bisericii. Într-o anumită măsură aceşti politicaştri naţionali şi-au atins scopurile. Un exemplu elocvent este întărirea în cadrul societăţii noastre a diferitor secte şi erezii. Penru aceştia Biserica Ortodoxă a ajuns a fi o instituţie comunistă pe care ei vor s-o transforme într-una democratică de sorginte occidentală.

Cu aproape un secol în urmă Episcopul Nicolae Velimirovici s-a ocupat în de aproape de această problemă. Pe lîngă răspunderea, ce o purta sub aspect religios, îl vedem în timpul primului război mondial trimis diplomatic al Serbiei în Anglia. Acolo, pe lîngă misiunea politică pe care o avea, era profesor al celebrei Universităţi din Oxford. Iată ce răspuns oferă acest mare ierarh, de curînd canonizat, despre viaţa de obşte creştină:

„Vă supăraţi că Biserica „a trădat organizarea sa cea dintîi, care era comunistă, şi a devenit capitalistă”. Iertaţi-mă, nici una dintre cele două afirmaţii nu stă în picioare. (more…)

NOŢIUNI ELEMENTARE DESPRE STIL CALENDARISTIC

Filed under: Articole — mihaildohot @ 17:20

O temă des abordată în publicistica moldovenească şi, din păcate, de cele mai multe ori neglijată de către autorităţile bisericeşti din partea dreaptă a Prutului, este acea a diferenţelor ce ţin de celebrarea sărbătorilor religioase. Vom încerca în continuare, pe scurt, să clarificăm unele aspecte ale acestei probleme care nu au fost, credem, elucidate îndeajuns.

Ce semnificaţie are Calendarul bisericesc?

Termenul de calendar provine de la latinescul kalendae – a chema, a convoca. În antichitate acest cuvînt desemna zilele cînd cetăţenii romani erau chemaţi la nişte adunări publice din incinta forumului, unde luau cunoştinţă de lucruri de interes public. În înţeles religios, calendarul desemnează perioadele de timp în care oamenii sînt chemaţi pentru a comunica cu Dumnezeu – Creatorul lumii. Aceste perioade de timp au fost şi sînt calculate după criterii Scripturistice şi astronomice stricte.

De ce zicem „criterii Scripturistice”? Motivul constă în stabilirea datei principalei sărbători creştine – Sfintele Paşti sau Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Stabilirea acestei date ţine, în cea mai mare parte, de explicaţiile date în Evangheliile sinoptice[1] şi în primele cărţi ale Vechiului Testament. Acesta este şi punctul de început pentru întregul ciclu calendaristic bisericesc. Tradiţia calculării datei Sfintelor Paşti şi după acesta a celorlalte sărbători religioase ţine, încă de la începuturile creştinismului, definitivîndu-se în secolele IV-V în şcoala alexandrină. (more…)

MANCURTII VREMURILOR NOI

Filed under: Articole — mihaildohot @ 17:16

S-a atins de mai multe ori tema mancurtismului la noi în ţară. Într-adevăr este şi aceasta o problemă acută a societăţii. Depinde, însă, din ce unghi o privim. Interpretările termenului „mancurt”diferă de la un caz la altul fiindu-i ataşate caracteristici diferite. Personalităţile politice înclină să numească mancurţi pe cei plecaţi din ţară. Ziariştii, publiciştii şi editorialiştii,însă, îi caracterizează, din contra, pe primii cu acest apelativ. Opinia publică rămîne, ca de obicei, fără nici o viziune reală: care este dimensiunea reală a fenomenului numit „mancurtism”, şi cum se caracterizează acesta la noi în ţară. De fapt, din cauza problemelor cu care se confruntă, omul de rînd nici nu mai are timp de a se mai gîndi la caracteristica aceastei manifestări distructive.

În fragmentul romanului „Halta vîntoaicelor”, în capitolul intitulat „Legenda mancurtului” Cinghiz Aitmatov ne face o descriere a acestui fenomen devenit în secolul XX o adevărată epidemie socială. Iată ce scrie el: „Zice dintru început legenda că juanjuanii  ce au cotropit Sarozecii cu veacuri în urmă se purtau nemaipomenit de crunt cu ostaşii ce le cădeau în prinsoare. Dacă le venea bine îi vindeau ca robi pe pămînturi străine, şi se socotea atunci că prinsul a avut noroc, căci cel vîndut ca rob putea mai devreme sau mai tîrziu să fugă la baştină. O soartă înfiorătoare îi aştepta pe cei ce rămîneau robi la juanjuani. Printr-o barbară caznă. Punînd şire  pe capul jertfei, ei nimiceau memoria robilor. De obicei aceasta era osînda tinerilor prinşi în luptă… Aceştia erau robii-mancurţi, lipsiţi cu sila de memorie, preţuind cît zece robi sănătoşi.” (more…)

PLANETA LUI TĂNASE

Filed under: Articole — mihaildohot @ 17:14

Societatea noastră se află într-un dramatic proces de decădere moral-spirituală. Acest lucru se caracterizează prin pătrunderea în societatea noastră a unor elemente nocive şi degradante mai ales pentru tînăra generaţie. Pînă şi intelectualitatea noastră şi-a pierdut orice principiu moral-religios. De aceea elitele şi cei ce le susţin suferă de o boală spirituală acută – cea a lipsei de credinţă. Foarte puţini îşi dau seama cu adevărat că asistă la un război modern – cel al informaţiilor – în care arma predilectă este mass-media. Scopul acestui război este îndepărtarea oamenilor de la adevărata credinţă. Acest lucru se remarcă cel mai uşor în publicaţiile săptămînale. Să luăm de exemplu Timpul.

În editorialul de vineri, 8 aprilie, intitulat „Jefuitorii de iluzii”, Constantin Tănase, ca de obicei, vrea să ne dea încă o lecţie de etică politică dar şi de „moralitate proeuropeană”. Nu ştim, însă, pe cît este de familiarizat autorul articolului „Dumnezeu e comunist” cu ultima expresie, avînd în vedere limbajul de mahala cu care îi „freacă” (vorba dumisale) pe toţi. După ce a descris opoziţia în culori galben-oranj domnul Tănase îi vede pe toţi „negri, cocoşaţi şi lacomi” şi nici pe cititorii săi nu-i iartă. S-ar părea că prea des se uită domnia sa în oglinda editorială a publicaţiei.

În continuare domnia sa scrie că „toată planeta stătea încremenită, aşteptînd să-l petreacă în ultimul său drum pe Papa Ioan Paul al II-lea”. Din acest lucru rezultă că moldovenii, sîrbii şi chiar ruşii, care de secole sînt ortodocşi, sînt, de fapt, de pe altă „planetă”, decît de pe cea de pe care vociferează el. Sau el crede că „toată planeta” venerabilului publicist este populată doar de liber-cugetători care îşi permit să insulte valorile naţionale şi religioase de cîte ori le abate lor, chiar vorba domniei sale confirmă că „îi vinde uşor pe ai săi şi-i crede pe străini”. (more…)

ÎNTRE PSIHOLOGIE ŞI DUHOVNICIE

Filed under: Articole — mihaildohot @ 17:11

Pe parcursul timpului, oamenii, cu anumite aptitudini şi ducîndu-şi traiul în anumite împrejurări şi într-un timp mereu schimbător, şi-au creat un anumit punct de vedere care reflectă felul cum înţelege acesta fenomenele realităţii imediate, dar şi a celora istorice. Punctul de vedere din care psihologia studiază fenomenele realităţii este cel spiritual. Pentru marea majoritate a lumii acest aspect al realităţii pare cu atît mai clar, cu cît omenirea a evoluat – dezvoltarea societăţii civile, progresul tehnico-ştiinţific etc. În realitate, însă, nu este chiar aşa.

După cum se ştie, premisele biologice şi datele genetice, adică ceea ce obţine omul de la Dumnezeu, nu se manifestă, pur şi simplu, de la sine. Ansamblul de evenimente ce influenţează viaţa unui om nu poate fi, am putea zice, cuantificat nici în psihologie şi nici în alte ştiinţe. Dar, să se înţeleagă din start că nici teologia nu se ocupă de aceasta. Spre deosebire, însă, de celelalte ştiinţe teologia studiază legătura dintre Dumnezeu şi om (religo-religare – refacerea legăturii). Prin intermediul Ortodoxiei (dreapta cinstire – n.a.) Dumnezeu se revelează şi le comunică oamenilor atît cît au nevoie pentru mîntuire. Dumnezeu se descoperă în primul rînd apropiaţilor săi şi prin ei tuturor celorlalţi.

Cine se face părtaş al acestor descoperiri îşi dă seama că teologia nu este doar o simplă ştiinţă. Ea este ştiinţa ştiinţelor şi nu este de ajuns să o înveţi, ci trebuie să şi o trăieşti profund şi adevărat, sincer. Aceasta este condiţia sine qua non pentru a o înţelege cu toată fiinţa şi cugetul. Prin tradiţia ortodoxă s-a păstrat şi s-a transmis vieţuirea după Hristos. Aici se găseşte şi adevărata învăţătură de credinţă. Însă, ca urmare a nenumăratelor evenimente istorice, situaţia sub acest aspect, în diferite părţi ale lumii, s-a schimbat dramatic. (more…)

DE SFINTELE PAŞTI MASS-MEDIA ŞI POLITICIENII MOLDOVENI S-AU DAT, DIN NOU, DE GOL

Filed under: Articole — mihaildohot @ 17:07

Odată cu serbarea Paştilor nu numai mass-media dar şi autorităţile s-au întrecut în declaraţii care mai de care mai încurcate şi mai contradictorii. Acţiunile politicienilor noştri de prim rang au dat dovadă de un fariseism notoriu.

Un lucru este cînd sînt luate interviuri de la oameni simpli, de pildă, de pe stradă care-şi expun sentimentele în acest răstimp de sărbătoare şi cu totul alt lucru este cînd pe marginea temelor pascale se expun persoane cu funcţii de responsabilitate în Stat şi care sînt obligaţi să ia decizii cruciale pentru bunăstarea spirituală, economică şi culturală a societăţii. În acest context orice atitudine lipsită de un tact politic poate aduce prejudicii substanţiale mult mai mari decît îşi pot imagina cu simţurile lor obtuze conducătorii noştri.

Astfel, unele publicaţii din capitală s-au străduit să-şi mărească rîndurile cititorilor prin publicarea în premieră, după aproape un an de zile, a unor articole despre Sfintele Paşti şi în general pe tematică religioasă. Pentru ele orice tip de eveniment de care se interesează publicul larg, inclusiv sărbătorile ortodoxe, devin prilej de promovare a mărcii. Nu de puţine ori la radio, TV sau în ziare expresia bucuriei fiecărui creştin ortodox – „Hristos a Înviat” este transformată într-un mijloc pentru a face publicitate comercială. De aceea, se poate trage concluzia ca acestea sînt doar nişte publicaţii comerciale. (more…)

“VALORILE CREŞTINE” ÎN PRESA MOLDOVENEASCĂ – II

Filed under: Articole — mihaildohot @ 16:59

ÎN LOC DE EPISODUL TREI

În pagina editorială a altui săptămînal se ajunge la întrebarea: „Să fie oare Iisus vinovat de faptul că a fost trădat de Iuda? ” şi continuă cu alta „Au nu Dumnezeu este cel care ne gîndeşte; care ne îndreaptă destinele, care le împlineşte, care le abandonează? „

În continuare, la pagina 4 se explică ce este „Rectitudinea dorului sau a darului de a vedea nevăzutul”: „Simfonia măreţiei” adună în vocabule nectarul / metafora acelui „spirit” al „profunzimilor” celeste care izvorînd lumina multicoloră, se confundă cu el, cu veşnica facere / refacerea începutului ei interminabil. Sus / nesus, departe / aproape cerurile imaginare ale zilei (şi ale nopţii) aidoma vieţii şi morţii trec şi retrec prin torsul / luminii încăpătoare din destinul ce ne împarte cu zgîrcenia sa stelară firul de mac al rectitudinii dorului sau a darului de a vedea nevăzutul – viaţa şi moartea vocabulelor, rostul lor înhămat la o zădărnicie a cîntecului pictat pe absoluitatea netrecătoare a sentimentului. Glaciale şi fierbinţi, ca lacrima, ca rana ei cicatrizată de sare, ele vor lăsa pe dîra de lumină magică umbra neştearsă şi moale, umezită de rece a întunericului vaporos, efigia subţire a începutului pur şi plăpînd, încercarea lutului de a deveni solmizaţie, strună, son, firicel de cîntec, îndemn la candoarea cerească a gîndului spongios şi miraculos şi la evadarea din sine a inconştientului (în conştient şi viceversa)…”. După citirea repetată a acestui citat rămîne neclar mesajul concret pe care vrea să-l transmită această recenzie.

(more…)

MARXISM-LENINISM ŞI IEHOVISM – MĂRTURISIRI ASEMĂNĂTOARE

Filed under: Articole — mihaildohot @ 16:55

Din punct de vedere religios ultimele două secole au reprezentat, pentru instituţia bisericească începutul unei perioadă de grele încercări. Nici secolele anterioare nu au fost mai liniştite însă unitatea încă mai persista în Biserica Ortodoxă. Atacurile au început pe făgaşul politic dar aveau la origine aceleaşi principii religioase din păcate necreştine. Aşa a şi renăscut, sub o formă mai nuanţată, teoria Statului Universal.

Enunţate prima dată de Alexandru Macedon concepţiile şi proiectele sale de guvernare băteau departe, evidenţiind tendinţele către un stat mondial unitar – visul utopic al cuceritorilor, în care să dispară amalgamele etnice, economice, culturale şi morale. Idealul unui stat universal a fost adoptat ulterior de alţi cuceritori. S-a prelungit apoi în epoca Luminilor, în secolul al XVIII-lea, sub forma ideilor de „cetăţean al lumii”. Se prelungeşte încă în prezent, sub alte forme: de pildă Uniunea Europeană.

Teologia apologetică nu a adoptat astfel de concepţii politice din simplul motiv că acestea în primul rînd lipseau în Sfînta Scriptură şi într-al doilea rînd nu aveau nimic comun cu învăţătura transmisă prin intermediul Sfintei Tradiţii de la Apostoli. (more…)

„VALORILE CREŞTINE” ÎN PRESA MOLDOVENEASCĂ – I

Filed under: Articole — mihaildohot @ 16:51

ÎN LOC DE INTRODUCERE

Deşi în dicţionar găsim mai mult de şaptesprezece definiţii ale termenului „Valoare”, sub aspect religios, de cele mai multe ori, nu întîlnim nici o explicaţie satisfăcătoare. Însă acest lucru se explică foarte simplu, dacă luăm în considerare învăţătura Bisericii despre vremurile de pe urmă.

Din păcate în lume, din cîte vedem, predomină valorile economice. Influenţa nefastă a acestora se resimte acut în educaţia şi moralitatea contemporanilor noştri. Abia după valorile materiale urmează cele aşa-zis „general-umane” şi tocmai pe al treilea plan sînt puse valorile creştine. Deşi ultimele două ar trebui, de fapt, să fie una singură, există tendinţa de a face o deosebire artificială între ele mai ales în mediile intelectualiste. Aceste deosebiri sînt proliferate cu înverşunare în societate prin intermediul mass-media. De aceea acum oamenilor le este foarte greu să facă distincţie între valorile cu adevărat pozitive şi nonvalori. Astfel, la noi în ţară şi, în general, în întreaga lume, se remarcă o devalorizare acută a bunurilor spirituale ce în final duce la dispariţia lor. (more…)

Older Posts »

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.